MedewerkersMieke Pero

Mieke Pero

(Diabetes en sport) podotherapeut, orthopedisch schoenmaker

Mieke Pero is in 1992 gestart met de praktijk.  Naast haar werkzaamheden in de praktijk is Mieke (of een van haar collega’s) wekelijks op het diabetes voetenspreekuur aanwezig om in een team van specialisten de diabetespatiënt met complexe probleemvoeten te behandelen. 

Ze heeft de opleiding diabetespodotherapie en sportpodotherapie succesvol afgesloten. In 2015 heeft zij haar diploma tot adviseur gezondheidstechnische voorzieningen, orthopedische schoentechniek behaald. Verdere opleidingen zijn o.a. gevolgd in de manuele therapie, reumatische voet  en kindervoet. Voor intercollegiaal overleg is enkele jaren geleden gestart met bijeenkomsten met kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en GGD arts en ook is er regelmatig vakinhoudelijk overleg met andere podotherapeuten.

Naast het werk in de praktijk is Mieke sinds 1997 werkzaam geweest op Fontys Hogescholen als (gast)docent. Tevens geeft zij met regelmaat lezingen aan pedicures en podotherapeuten uit het hele land. 

Mieke Pero is aangesloten bij de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten), de NVvDP (Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten) en de NVvSP (Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten). Zij neemt namens de regionale podotherapeuten deel aan de programmacommissie van de zorggroep DOH in Eindhoven. Tevens is ze als clustercoordinator aangesteld door de zorggroep Pozob voor de regio Geldrop.

Zij is kwaliteitsgeregistreerd bij het kwaliteitsregister voor paramedici.

Marianne van Loon

Marianne van Loon

Podotherapeut , diabetespodotherapeut, kinderpodotherapeut

Marianne van Loon is sinds 2010 werkzaam bij Podotherapie Pero.  Zij is gespecialiseerd in de kindervoet en ook buiten haar werkzaamheden in de praktijk veel met kinderen en jongeren  bezig. Ze neemt deel aan het Netwerk-Kind-en-Beweging in Geldrop waarbij regelmatig overleg plaatsvindt met GGD-arts en verpleegkundige, kinderfysiotherapie en kinderergotherapie. Ze heeft als een van de eerste podotherapeuten haar specialisatie als kinderpodotherapeut behaald. Daarnaast heeft de diabetische voet haar interesse en is zij in 2015 afgestudeerd als diabetespodotherapeut.  Marianne is om de week te vinden op het diabetisch voetenspreekuur in het St. Annaziekenhuis waar zij in een team van specialisten (waaronder chirurg, revalidatiearts, wondverpleegkundige) als podotherapeut haar steentje bijdraagt. Het verrichten van kleine manipulaties aan de voeten bij bewegingsbeperkingen valt ook onder haar deskundigheid. 

Marianne is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat tevens kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Daisy Smeulders

Daisy Smeulders

Podotherapeut, sportpodotherapeut

Daisy is afgestudeerd als podotherapeut  in 2014 en direct daarna begonnen in de praktijk. Ze heeft tijdens haar opleiding tot podotherapeut ook de opleiding tot sportmasseur volbracht en heeft jaren gewerkt als sportmasseur bij een voetbalvereniging. Ze heeft een grote interesse in sport en in klachten die daarbij kunnen ontstaan. Zij is in 2017 afgestudeerd als sportpodotherapeut aan Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Daisy is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)  en staat kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Kim van Gils

Kim van Gils

Podotherapeut, sportpodotherapeut i.o

Kim is tijdens haar opleiding podotherapie begonnen met werken in de praktijk. Waar het begon met kleine taken achter de schermen is ze nu een onmisbare collega geworden Zij is in 2019 afgestudeerd als podotherapeut en direct begonnen in de praktijk. Een grote interesse van Kim ligt bij de sport en zij is inmiddels gestart met de specialisatie tot sportpodotherapeut .

Kim werkt in Mierlo, Helmond en Geldrop. In Mierlo is ze een van de pijlers van het multidiciplinaire revalidatieprogramma (MER-programma), samen met de fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedist die in hetzelfde gezondheidscentrum zijn gevestigd. Mensen met artrose, aanhoudende pijn of vermoeidheid komen in aanmerking voor dit programma.

Kim is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat kwaliteitsgeregistreerd  in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Carlyn van de Paal

Carlyn van de Paal

Podotherapeut

Carlyn is podotherapeut en werkzaam op de locaties Heeze, Leende en Geldrop. Na eerst gewerkt te hebben als doktersassistente zocht ze een beroep in de gezondheidszorg waarbij ze veel contact met mensen en veel variatie in werkzaamheden heeft. Wij zijn blij met haar in ons team.

Carlyn is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en staat kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Kathy van Wees

Kathy van Wees

Medisch pedicure

Kathy van Wees is sinds 2004 werkzaam bij Podotherapie Pero. Voorheen heeft zij  als verpleegkundige in het ziekenhuis  gewerkt. Kathy bezit het diploma medisch pedicure. De medisch pedicure is de hoogst opgeleide pedicure  en bezit een breed scala aan behandeltechnieken en behandelmogelijkheden. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen die kunnen zijn ontstaan ten gevolge van o.a. reuma en diabetes. Tevens ondersteunt zij de podotherapeuten bij het afleveren van zolen en het screenen van mensen met een diabetische voet.

Kathy is aangesloten bij ProVoet en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in haar vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. Daarnaast staat onze  medisch pedicure geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Diana Voets

Diana Voets

Medisch pedicure

Diana is medisch pedicure en behandelt mensen met risicovoeten ten gevolge van diabetes, reuma en dergelijke. Zij werkt nauw samen met de podotherapeuten en kan direct met hen overleggen wanneer hier noodzaak toe is. Tevens ondersteunt zij de podotherapeuten met werkzaamheden zoals het afleveren van zolen en het screenen van mensen met diabetes. 

Diana is aangesloten bij ProVoet en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in haar vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. Daarnaast staat ze geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Kim Welten

Kim Welten

Medisch pedicure

Kim is medisch pedicure en behandeld mensen met diabetes, reuma of met een risicovoet. Ze ondersteunt de podotherapeuten met het afleveren van zolen en voert voetscreeningen uit bij mensen met diabetes.

De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de patiënt moet worden doorgestuurd. Zij werkt op doelmatige wijze samen met onze podotherapeuten.

Kim is aangesloten bij ProVoet en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in haar vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. Daarnaast staat ze geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Henriette Derks

Henriette Derks

Officemanager

Henriëtte is er voor onze operationele zaken. Dat kan gaan over facturen, planning, afspraken maken, bestellen van materialen etc.

Zij is elke maandag en woensdag aanwezig en ook op dinsdagochtend en donderdagochtend treft u haar op de praktijk in Geldrop. Heeft u vragen over onze praktijk dan kunt u bij haar terecht. 

 

Copyright © 2022 Podotherapie Pero | Algemene voorwaarden - Privacybeleid
Copyright © 2022 Podotherapie Pero
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Webdesign & CMS by Downdijk