MedewerkersMieke Pero

Mieke Pero

(Diabetes en sport) podotherapeut, orthopedisch schoenmaker

Mieke Pero is in 1992 gestart met de praktijk. Snel daarna zijn contacten gelegd met het St. Annaziekenhuis om betere voetzorg voor de patiënt met diabetes te realiseren. Al vele jaren is Mieke (of een van haar collega’s) wekelijks op het diabetes voetenspreekuur aanwezig om in een team van specialisten de diabetespatiënt met complexe probleemvoeten te behandelen. In 2011 heeft Mieke als een van de eerste podotherapeuten in Nederland de specialisatie tot diabetespodotherapeut voltooid.

Direct daarna is zij gestart met de specialisatie sportpodotherapie. Zij heeft deze in 2013 afgerond. In 2015 heeft zij haar diploma tot adviseur gezondheidstechnische voorzieningen, orthopedische schoentechniek behaald. Verdere opleidingen zijn o.a. gevolgd in de manuele therapie, reumatische voet  en kindervoet. Voor intercollegiaal overleg is enkele jaren geleden gestart met bijeenkomsten met kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en GGD arts en ook is er regelmatig vakinhoudelijk overleg met andere podotherapeuten.

Naast het werk in de praktijk is Mieke sinds 1997 werkzaam geweest op Fontys Hogescholen als (gast)docent. Tevens geeft zij met regelmaat lezingen aan pedicures en podotherapeuten uit het hele land. In de periode 2017-2019 zal zij podotherapeuten in heel Nederland scholing geven op het gebied van de orthopedische schoentechniek en hoe we de zorg voor patient met een voetprobleem gezamenlijk het beste kunnen aanpakken.

Mieke Pero is aangesloten bij de NVvP (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten), de NVvDP (Nederlandse Vereniging van Diabetespodotherapeuten) en de NVvSP (Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten). Zij neemt namens de regionale podotherapeuten deel aan de programmacommissie van de zorggroep DOH in Eindhoven. Tevens is ze als clustercoordinator aangesteld door de zorggroep Pozob voor de regio Geldrop.

Zij is kwaliteitsgeregistreerd bij het kwaliteitsregister voor paramedici.

Marianne van Loon

Marianne van Loon

Podotherapeut , diabetespodotherapeut

Marianne van Loon is sinds 2010 werkzaam bij Podotherapie Pero.  Zij is gespecialiseerd in de kindervoet en ook buiten haar werkzaamheden in de praktijk veel met kinderen en jongeren  bezig. Ze neemt deel aan het Netwerk-Kind-en-Beweging in Geldrop waarbij regelmatig overleg plaatsvindt met GGD-arts en verpleegkundige, kinderfysiotherapie en kinderergotherapie. Daarnaast heeft de diabetische voet haar interesse en is zij in 2015 afgestudeerd als diabetespodotherapeut.  Marianne is om de week te vinden op het diabetisch voetenspreekuur in het St. Annaziekenhuis waar zij in een team van specialisten (waaronder chirurg, revalidatiearts, wondverpleegkundige) als podotherapeut haar steentje bijdraagt. Het verrichten van kleine manipulaties aan de voeten bij bewegingsbeperkingen valt ook onder haar deskundigheid. 

Marianne is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat tevens kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Daisy Smeulders

Daisy Smeulders

Podotherapeut, sportpodotherapeut

Daisy is afgestudeerd als podotherapeut  in 2014 en direct daarna begonnen in de praktijk. Ze heeft tijdens haar opleiding tot podotherapeut ook de opleiding tot sportmasseur volbracht en heeft jaren gewerkt als sportmasseur bij een voetbalvereniging. Ze heeft een grote interesse in sport en in klachten die daarbij kunnen ontstaan. Zij is in 2017 afgestudeerd als sportpodotherapeut aan Fontys Hogescholen in Eindhoven.

Daisy is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)  en staat kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Kim van Gils

Kim van Gils

Podotherapeut

Kim is tijdens haar opleiding podotherapie begonnen met werken in de praktijk. Waar het begon met kleine taken achter de schermen is dit uiteindelijk na haar interne afstudeerstage naar volwaardig podotherapeut uitgebreid. Zij is in 2019 afgestudeerd als podotherapeut en direct begonnen in de praktijk. Een grote interesse van Kim ligt bij de sport en zij hoopt dan ook binnen enkele jaren de specialisatie tot sportpodotherapeut te kunnen doen.

Kim is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat kwaliteitsgeregistreerd  in het kwaliteitsregister voor paramedici.

Kathy van Wees

Kathy van Wees

Medisch pedicure

Kathy van Wees is sinds 2004 werkzaam bij Podotherapie Pero. Voorheen heeft zij  als verpleegkundige in het ziekenhuis  gewerkt. Kathy bezit het diploma medisch pedicure. De medisch pedicure is de hoogst opgeleide pedicure  en bezit een breed scala aan behandeltechnieken en behandelmogelijkheden. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen die kunnen zijn ontstaan ten gevolge van o.a. reuma en diabetes. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en antidruktechnieken. Tevens ondersteunt zij de podotherapeuten bij het afleveren van zolen en het screenen van mensen met een diabetische voet.

De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de patiënt moet worden doorgestuurd. Zij werkt op doelmatige wijze samen met onze podotherapeuten.

Kathy is aangesloten bij ProVoet en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in haar vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. Daarnaast staat onze  medisch pedicure geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Diana Voets

Diana Voets

Medisch pedicure

Diana is medisch pedicure en behandelt mensen met risicovoeten ten gevolge van diabetes, reuma en dergelijke. Zij werkt nauw samen met de podotherapeuten en kan direct met hen overleggen wanneer hier noodzaak toe is. Tevens ondersteunt zij de podotherapeuten met werkzaamheden zoals het afleveren van zolen en het screenen van mensen met diabetes. 

Diana is aangesloten bij ProVoet en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in haar vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. Daarnaast staat ze geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP).

Kim Welten

Kim Welten

Medisch pedicure

Kim heeft al 10 jaar ervaring als pedicure. Ook werkt ze al jaren als gediplomeerd medisch pedicure. Dus ook de risicovoet is bij haar in goede handen. U kunt haar ook treffen als u zolen op komt halen. Mocht u diabetes hebben, dan kunt u tevens door haar gescreend worden.

Kim is aangesloten bij ProVoet en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in haar vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland. Daarnaast staat ze geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicues (KRP).

Henriette Derks

Henriette Derks

Officemanager

Henriëtte is er voor onze operationele zaken. Dat kan gaan over facturen, planning, afspraken maken, bestellen van materialen etc.

Copyright © 2021 Podotherapie Pero | Algemene voorwaarden - Privacybeleid
Copyright © 2021 Podotherapie Pero
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Webdesign & CMS by Downdijk